ARDEX R3E
ARDEX R3E
ARDEX R3E
ARDEX R3E
ARDEX R3E
ARDEX R3E

ARDEX R40E - Epoxyverf op waterbasis zonder oplosmiddelen

Geurarme epoxyverf op waterbasis. Bijzonder geschikt voor toepassing op voetpaden met licht voertuig- en voetgangersverkeer (garages, magazijnen, lichte industrie,...). Verkrijgbaar in 5 kleuren: Groen, Medium Grijs, Lichtgrijs, Rood, Blauw.

Geschat verbruik 200-300 gr/m².

Farbe RAL
 • RAL1011
 • RAL1013
 • RAL1014
 • RAL1019
 • RAL3005
 • RAL3009
 • RAL3011
 • RAL3013
 • RAL4001
 • RAL4005
 • RAL5002
 • RAL5003
 • RAL5005
 • RAL5007
 • RAL5010
 • RAL5012
 • RAL5015
 • RAL5018
 • RAL6001
 • RAL6010
 • RAL6011
 • RAL6016
 • RAL6017
 • RAL6019
 • RAL6021
 • RAL6026
 • RAL7001
 • RAL7004
 • RAL7009
 • RAL7012
 • RAL7016
 • RAL7023
 • RAL7030
 • RAL7031
 • RAL7032
 • RAL7035
 • RAL7037
 • RAL7038
 • RAL7040
 • RAL7042
 • RAL7044
 • RAL8001
 • RAL8004
 • RAL8017
 • RAL8024
 • RAL9002
 • RAL9905
 • RAL9010
 • RAL9016
 • RAL1001
Verpackungsformat
142421
404,80 €
zzgl. MwSt.

Beschreibung

ARDEX R40E is een oplosmiddelvrije, 100% vaste stof, high build epoxyverf die een taai en gemakkelijk te reinigen oppervlak creëert in industriële omgevingen of overal waar een hoge chemische en slijtvastheid vereist is. Toepasbaar in werkplaatsen, productie- en verwerkingsruimtes, zuivelbedrijven, frisdrank- en bottelfabrieken, brouwerijen, keukens en op elke vloer waar nat werk of morsen van chemicaliën te verwachten is. In combinatie met 0,6 mm kwartszand kan ARDEX R40E worden gebruikt om meerlaagse vloeren met een hoge mechanische sterkte van 2 tot 4 mm dik te maken.

 • VOC-vrij.
 • Hoge fysische en chemische weerstand.
 • Uitstekende hechting.
 • Gemengd met verschillende soorten toeslagstoffen kan het worden gebruikt om vloerbedekkingen van verschillende diktes te maken.
 • Bestand tegen een groot aantal chemische producten.
 • Gemakkelijk schoon te maken.
 • Zonder oplosmiddelen.
 • Mogelijkheid tot verschillende afwerkingen (glad, antislip,...).
 • Gemakkelijk aan te brengen.

Technische gegevens

 • Verschijning: Kleverige vloeistof 
 • Dichtheid: ca. 1,4 g/cm3 
 • Pot-Life: >40 min 
 • Tijd tussen de lagen: Min. 15 uur 
 • Licht verkeer: 24 uur 
 • Totale uitharding: 7 dagen 
 • Toepassing: Rubberlip, medium/korte nap roller. 
 • Hechting: >3 N/mm2 
 • Verbruik: 500-1000 gr/m2 (per laag) 
 • Mengverhouding (in gewicht) 83 A : 17 B 
 • Verpakking: 10/25 Kg A+B verpakkingen.

Substraat voorbereiding:

De ondergrond moet hard en solide zijn en vrij van stof of andere losse deeltjes zoals verf, kalkresten, mortel, pleister, lijmresten, enz. die de hechting aan de ondergrond kunnen schaden.

Vóór de mechanische voorbereiding moeten vernis, was, vet, olie en soortgelijke verontreinigingen worden verwijderd. Verontreinigde betonoppervlakken moeten mechanisch worden behandeld, hetzij door schuren, stralen of zandstralen, gevolgd door stofzuigen.

Alle voegen of scheuren in de betonsubstraat waar differentiële beweging wordt verwacht, bv. uitzetvoegen, moeten tot aan het afgewerkte oppervlak worden gebracht en dienovereenkomstig worden afgedicht.

De ondergrond moet een treksterkte van meer dan 1,5 N/mm2 hebben.

Priming:

Voorafgaand aan het aanbrengen van ARDEX R40E dienen de ondergronden te worden voorgestreken met ARDEX PRIMER E (verbruik ca. 200-300 gr/m2 afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond).

Instructies voor gebruik:

Mixen:

De afzonderlijke bestanddelen van ARDEX R40E moeten vóór het mengen worden geroerd.

Het verhardingsmiddel (bestanddeel B) wordt aan het hars (bestanddeel A) toegevoegd en met een boormachine, voorzien van een roerstaaf, bij een laag toerental (400 omw/min) geroerd totdat een homogene consistentie is verkregen.

Het is zeer belangrijk dat de componenten goed worden gemengd (dit wordt bereikt door gedurende ten minste 3 minuten te roeren). Een deel van het mengsel kan opnieuw in het verhardingsmiddelreservoir worden gebracht om eventueel in het reservoir achtergebleven residu op te vangen. Het mengsel dat door het verhardingsvat is gegaan, wordt opnieuw in het mengvat gebracht en nog eens 30 seconden geroerd. Dit mengproces garandeert de consistentie van het product en zorgt ervoor dat eventueel in de containers achtergebleven hars reageert, wat het latere afvalbeheer vergemakkelijkt.

Eenmaal gemengd zal ARDEX R40E een grote hoeveelheid warmte genereren als het in het mengvat blijft staan, waardoor de pot-life abrupt afneemt.

Toepassing:

Verf:

Nadat de componenten A en B zijn gemengd, wordt het materiaal rechtstreeks op de gegronde ondergrond aangebracht met een roller of kwast met korte nap.

Zelfnivellerend:

Nadat de componenten A en B zijn gemengd, wordt per kilo mengsel ongeveer 500 gram kwartszand van 0,3-0,4 mm toegevoegd. Het materiaal wordt op de ondergrond gegoten en verdeeld met een getande spaan, zodat de dikte kan worden gecontroleerd. Onmiddellijk moet een gepunte rol worden aangebracht om de lucht die zich onder de coating bevindt gemakkelijker te laten ontsnappen, totdat de luchtbellen volledig verdwenen zijn. Ongeveer 2,0 kg/m2 ARDEX R40E is nodig om een dikte van 1 mm te bereiken.

Multicoat:

Na het mengen moet ARDEX R40E onmiddellijk met een rubberen lip over de vloer worden uitgesmeerd en met een roller met korte nap worden afgewerkt (om onvolkomenheden weg te werken). Als zand aan het mengsel wordt toegevoegd, moet dit gebeuren met een ARDEX R40E: kwartszandverhouding van 1:0,5.

De nog natte ARDEX R40E-laag wordt vervolgens tot verzadiging geschuurd met 0,6 mm kwartsaggregaat.

De volgende dag wordt het geschuurde oppervlak geveegd en gestofzuigd om het niet-gebonden aggregaat te verwijderen.

De tweede laag ARDEX R40E omhult het aggregaat. Deze bewerking kan zo vaak worden herhaald als nodig is tot de gewenste dikte is bereikt.

Beperkingen:

Deze producten mogen niet worden aangebracht bij temperaturen onder 10ºC of boven 30ºC of wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan 85%.

Als de houdbaarheidstermijn wordt overschreden, verliest het gemengde produkt zijn eigenschappen en moet het worden weggegooid.

Alle ARDEX producten worden vervaardigd onder strikte kwaliteitscontroles en -procedures, maar wanneer kleurconsistentie van essentieel belang is, wordt aanbevolen dat de gebruikte producten uit dezelfde batch afkomstig zijn.

Gereedschap schoonmaken:

ARDEX R40E kan onmiddellijk na gebruik van gereedschap en apparatuur worden gereinigd met een oplosmiddel zoals ARDEX RTC-reinigingsoplosmiddel. Als het product hard wordt, kan het alleen mechanisch worden verwijderd.

Afval/lekken:

Gemorst product moet onmiddellijk worden opgeschept met zand, vermiculiet of een ander inert materiaal en in een geschikte houder worden gedeponeerd voor beheer.

Het afvalbeheer van deze gemorste stoffen en lege containers dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.

Opslag:

De houdbaarheid van ARDEX R40E is 12 maanden, in de originele gesloten verpakking.

Bewaren op een droge plaats tussen +5ºC en +30ºC. Bescherming tegen vorst, direct zonlicht en warmtebronnen is vereist.

Voorzorgsmaatregelen:

ARDEX R40E mag niet in contact komen met de ogen of de huid en mag niet worden ingeslikt.

De verharder bevat isoforondiamine en benzylalcohol en de epoxyhars die bisfenol A/F-epichloorhydrine bevat, kan de ogen en de huid irriteren en kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact. Ze worden als schadelijk beschouwd als ze in contact komen met de voeten of de ogen of worden ingeslikt.

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen tijdens het mengen of aanbrengen: zorg voor voldoende ventilatie en vermijd contact van het materiaal met ogen, neusgaten, mond of huid. Vermijd contact met de handen, bescherm ze zo nodig met handschoenen en beschermende crème. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep (geen oplosmiddelen gebruiken). Vermijd langdurig contact met de huid, vooral bij allergische reacties op epoxymaterialen. Draag altijd handschoenen en oogbescherming, indien nodig. Zorg voor persoonlijke hygiëne na het werk, of tijdens werkpauzes, door altijd de handen te wassen. Let er bij het uittrekken van de handschoenen op dat u de binnenkant van de handschoenen niet verontreinigt.

Gebruik bij het werken in besloten ruimten geschikte ademhalingsapparatuur.

In geval van accidentele inname van het product, onmiddellijk medische hulp inroepen, geen braken opwekken.

Raadpleeg een arts in geval van een ongeluk. Voor verdere informatie zie veiligheidsinformatieblad.

Colores RAL Grupo 1

Colores RAL Grupo 2

Artikeldetails

Anwendung
Innerhalb
Komponenten
Zweikomponente
Komposition
Epoxidharz
Unterstützung
Boden und Wand
Color
Nach Farbkarte
Trocknungszeit
Normal

Anhänge

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Ähnliche Produkte

Produkt zur Favoritenliste hinzugefügt
Produkt zum Vergleich hinzugefügt